مجموعه Alasya Park اولین پروژه در نوع و مقیاس در شمال قبرس می باشدکه از لحاظ مادی باارزش بوده چرا که در منطقه ای با سندهای ترک (صاحبان اصلی) مربوط به قبل از جنگ سال 1974 واقع شده است .این مجموعه منحصر بفرد شامل بلوکهای 11،12 طبقه ای است که از لحاظ سبک و طرح متمایز از بقیه است. مجتمع Alasya Park رونق واقعی را در فصل رکود اقتصادی برای خریداران به ارمغان آورد. کیفیت،راحتی ونزدیکی این مجتمع به امکانات شهری و دانشگاه مدیترانه شرقیEMU) ) این پروژه را بسیار جذاب تر کرده است. مجتمع Alasya Park نه تنها ارائه دهنده مکانی شیک با بارکینگ و اینترنت و بهترین زیرساخت میباشد، بلکه امکان خریدهای متنوع و غذاخوری را نیز فراهم آورده است. این مجتمع شامل 26 فروشگاه در حاشیه خیابان اصلی می باشد که کمترین مساحت آن 182 متر مربع است که نحوه پرداخت متغیر برای آنها امکان پذیر است است . مجتمع Alasya Park بدلیل امکانات مسکونی ونزدیکی آن شایان توجه است و به طور کلی از لحاظ مسکن و شهرسازی از زیر ساخت خوبی برخوردار است.

Exterior Pictures

Interior Pictures