پیام مدیر عامل

گروه NorthernLand در قبرس شمالی از سال 2003 شروع به کار کرده و همیشه به دلیل قرار گرفتن در مرز بهترینها و بهترین ارائه دهنده خدمات و مشتری مداری  به خودمی بالد.

کمپانی NorthernLand اندکی پس از آغاز به کار یکی از موفق ترین کمپانیها در قبرس شمالی شد که توانست اعتماد عموم را به دست آورد.این کمپانی نه تنها به این افتخارات بسنده نکرد بلکه دائما به دنبال کمال برتر و دستیابی به عالی ترین ها می باشد.

این کمپانی به موفقیت نائل آمد و نیز این اطمینان را می دهد که با دستیابی به این موفقیتها و تجربیات نه تنها در قبرس شمالی بلکه در سراسر دنیا رقیبی نخواهد داشت . این کمپانی همچنین در تلاش است که استاندارد کلیه بخشهای ساخت خودرا به استانداردهای جهانی برساند.

این کمپانی همیشه روحیه همکاری و گروهی را داشته و از کمپانی خود یه عنوان یک تیم یاد می کند. کمپانی NorthernLand بواسطه صداقت کاری و شرافت نسبت به مشتریان خود همیشه زبانزد بوده است که این خود نیز یکی از اهداف آنها برای انجام کاری درست در زمان و مکانی درست می باشد.این کمپانی در جستجوی کمال و برتری به این هدف نائل آمده که کیفیت زندگی را برای مشتریان خود افزایش داده و به آنها اجازه دهد که برای تحقق آرمانهای خود به مطمئن ترین راه ممکن قدم بردارند. این کمپانی با ترکیب و اضافه کردن ایده های مشتریان به کار خود ، از لحاظ کیفی هیچ افتی نداشته چرا که هدف آن ارائه زندگی با کیفیت در خانه ای جدید است .این  توجه به جزییات منجر به افزایش تقاضا از سوی مشتریان جدید شده که همچنین به رضایت مشتریان نیز ختم میشود.انگیزه اصلی و کلید اصلی موفقیت کمپانی NorthernLand  رضایت  مشتریان می باشد که باعث گردیده که همگی به این شرکت قابل اعتماد، اطمینان خاصی داشته باشند .

هدف کمپانی NorthernLand این است که وعده های خودرا در جهت ارائه زندگی با کیفیت به مشتریان خود عملی کند،بدون اینکه در استانداردها ویا اصول ارائه شده افت ایجاد کند. همین است که کمپانی NorthernLand را در سراسر جهان شناخته شده کرده است.

جادارد که از تیم حمایت کننده و از مشتریان خود به خاطر اعتمادشان تشکر می کنم.

مدیر

Koral Bozkurt